Udělej si loutku sám

Udělej si loutku sám

Udělej si loutku sám

(Kreativní dílna pro třídní kolektivy)

Dílna s názvem Udělej si loutku sám má za úkol rozvíjet jak výtvarnou, tak i verbální kreativitu zúčastněných dětí. Během cca dvou hodin se děti seznámí s nejjednoduššími plošnými loutkami. Dva „vyučující“ herci nejdříve dětem zahrají dvě krátké ukázky. Poté malé účastníky seznámí s výrobou těchto loutek. Následuje asi hodinová dílna, ve které si každé dítě vyrobí vlastní plošnou loutku. V závěrečné části dílny pak děti zahrají se svými vyrobenými loutkami krátké improvizované příběhy. Děti jsou do hry a výroby loutek zapojeny nenásilnou, velmi hravou formou. Doporučujeme!
Dílna je určena pro třídní kolektivy a děti ve věku 5 – 10 let.

Délka cca 90 min.

Udělej si loutku sám Udělej si loutku sám Udělej si loutku sám Udělej si loutku sám

Zpět na:
Všechna představení
Představení pro Mateřské školy
Představení pro 1. a 2. ročník ZŠ
Představení pro 3 až. 5. ročník ZŠ
Představení pro 2. stupeň ZŠ
Večerní Radost – představení pro mládež a dospělé