Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

1. Oficiální název Divadlo Radost, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení Zřizovací listina včetně dodatku č.6 a dodatky 123, 4, 5, 6
3. Organizační struktura Schéma organizační struktury:
aktuální stav, plánovaný stav
4. Kontaktní spojení Bratislavská 32, 602 00 Brno,
tel.: 545 321 273
5. Bankovní spojení Komerční banka Brno – město
č. ú.: 57336621/0100
6. 00489123
7. DIČ CZ00489123
8. Dokumenty Finanční plán 2010dotacevýpis z OR
Finanční plán 2011dotace
Finanční plán 2012, dotace 123
Finanční plán 2013, dotace 12
Finanční plán 2014, dotace 12
Finanční plán 2015
Finanční plán 2016
Finanční plán 2017
Finanční plán 2017-02-23
Finanční plán 2018
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU P.O. NA OBDOBÍ 2019-2021
Finanční plán 2019
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU P.O. NA OBDOBÍ 2020-2022
Návrh rozpočtu na rok 2020
9. Žádosti o informace Naleznete zde
10. Opravné prostředky Naleznete zde (zákon 106/1999 sb.)
11. Sazebník úhrad Naleznete zde
12. Licenční smlouvy Naleznete zde
12.1. Vzory licenčních smluv Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
12.2. Výhradní licence V současné době nejsou poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
12.3. Výroční zprávy dle zák. 106/1999 Sb. Za rok 2016 naleznete zde
Za rok 2017 naleznete zde
Za rok 2018 naleznete zde
13. Zprávy o činnosti Za rok 2009 naleznete zde
Za rok 2010 naleznete zde
Za rok 2011 naleznete zde
Za rok 2012 naleznete zde
Za rok 2013 naleznete zde
Za rok 2014 naleznete zde
Za rok 2015 naleznete zde
Za rok 2016 naleznete zde
Za rok 2017 naleznete zde
Za rok 2018 naleznete zde
14. Plány umělecké činnosti Na rok 2013 naleznete zde
Na rok 2014 naleznete zde
Na rok 2015 naleznete zde
Na rok 2016 naleznete zde
Na rok 2017 naleznete zde
Na rok 2018 naleznete zde
Na rok 2019 naleznete zde
15. Zprávy o plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Naleznete k 30. 6. 2013 zde, k 30. 6. 2014 zde, k 30. 6. 2015 zde, k 30. 6. 2016 zde, k 30. 6. 2017 zde
16. Předpisy,
přehled nejdůležitějších předpisů, dle nichž organizace jedná a rozhoduje:
17. Neupotřebitelný majetek Naleznete zde